Ako môžeme merať konverzie? Dá sa merať každá konverzia?

Konverzie vieme merať cez bezplatné nástroje, ako sú Google AdWords, Google Analytics či Facebook Pixel.

Potom sú tu aj platené nástroje ako napríklad Exponea.com alebo Gemius Direct Effect. Rozdiel medzi bezplatnými a tými platenými  je hlavne v tom, že platené sú viac sofistikované a využívajú sa hlavne pri veľkých a dlhodobých kampaniach.

Žiaľ, nie každá konverzia sa dá zmerať. Možnosti ich merania sa najviac znižujú, ak si niekto pravidelne vymazáva históriu, alebo zmení svoje zariadenie či IP adresu.

Telefonické konverzie  

Dnes už vieme presne merať aj konverziu v podobe telefónneho čísla. Ak niekto hľadá naše služby v mobile, zobrazí sa mu reklama, klikne na telefonický kontakt a priamo volá zo svojho mobilu, na ktorom videl aj reklamu, konverzia sa automaticky započíta v Adwordse.

Čo v prípade ak niekto vidí reklamu na svojom počítači a následne volá zo svojho mobilu? Dá sa zmerať aj táto konverzia. Presne odmerať to vieme cez  Google Adwords a to s použitím unikátneho telefónneho čísla, ktorého platnosť je obmedzená na určitý čas. Problém ale nastane, ak si niekto uloží toto číslo a zavolá o pol roka neskôr, nemusí sa dovolať, keďže ide o unikátne číslo s obmedzenou platnosťou. Preto je tu ešte jedna možnosť a to platená služba C-all, čo je nástroj na meranie telefonických konverzií v online aj v offline priestore.